Polish (Poland)English (United Kingdom)
Polecana literatura PDF Print
There are no translations available.

 

KSIĄŻKI:

 • O. Ivar Lovaas, „Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo”, Warszawa 1993
 • Ewa Pisula, „Autyzm u dzieci, diagnoza, klasyfikacja, etiologia”, Warszawa 2000
 • „Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi”, Poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem pod redakcją Cartherine Maurice, Warszawa 2000
 • Lynn E. McClannahan , Patricia J. Krantz, „Plany aktywności dla dzieci i młodzieży z autyzmem”, Gdańsk 2002
 • Karen Pryor, „Najpierw wytresuj kurczaka”, Poznań 2004
 • Teodor Ayllon, „Jak stosować gospodarkę żetonową i system punktowy”, Gdańsk 2000
 • R.Vance Hall, M.L.Hall, „Jak stosować wzmocnienia”, Gdańsk 2000
 • K.Esveldt-Dawson, „Jak utrwalać wyuczone zachowanie”, Gdańsk 2000
 • S.Striefel, „Jak uczyć poprzez modelowanie i imitację”, Gdańsk 2000
 • R.Vanace Hall, M.L.Hall, „Jak stosować systematyczną uwagę i aprobatę”, Gdańsk 2000
 • N.H.Azrin, V.Besalel, „Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję”, Gdańsk 2000
 • P.Randall, J.Parker, „Autyzm, jak pomóc rodzinie”, Gdańsk 2001
 • „Terapia behawioralna osób z autyzmem”, pod redakcją Małgorzaty Rybickiej, Gdańsk 2003
 •  prof. E. Pisula, „Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia”, Harmonia 2010
 •  prof. J. J. Błeszyńskiego, „Autyzm a niepełnosprawność intelektualna”, Harmonia
 •  O. i PH. Teltelbaum,  „Czy moje dziecko ma autyzm? Jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu”,  Gdańsk
 • Tony Attwood,  „Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik”, Gdańsk
 •   B. Sherr, „GRY I ZABAWY WE WCZESNEJ INTERWENCJI – Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” , Harmonia
 •   M. Sabik i A. Szczypczyk, „Zabawy dla dzieci z autyzmem”,  Harmonia
 •  B. Blok, Z. Brzeska, M. Marszałek i K. Radtke-Michalewska, „Uczę się rozumieć innych. Patrzenie i wskazywanie” ,  Harmonia
 •  B. Blok, Z. Brzeska, M. Marszałek i K. Radtke-Michalewska, „Uczę się rozumieć innych. Emocje i gesty” ,  Harmonia
 • Ewa Pisula „Małe dziecko z autyzmem” GWP 2010
 • Przemysław Bąbel, Paweł Ostaszewski, Monika Suchowierska „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania” GWP 2012
 • Ewa Pisula „Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej” GWP 2012
 • Charles A. Amenta „Krzyś jest wyjątkowy. Dla dzieci o autyzmie” GWP 2010
 • Temple Grandin „Zrozumieć zwierzęta” Media Rodzina 2011
 • Tony Attwood „Zespół Aspergera” Zysk i S-ka 2010
 • Bruce L. Baker, Alan J. Brightman “Kroki ku samodzielności” Medipage 2008
 • Uta Frith „Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy” GWP
 • Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula „Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna” GWP
 • Sarah-Jayne Blakemore, Uta Frith „Jak uczy się mózg?”, Wydawnictwo UJ
 • Anita Bryńska „Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Rozpoznanie, etiologia, terapia poznawczo-behawioralna” Wydawnictwo UJ
 • Ewa Pisula „Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia” Harmonia 2010
 • Agnieszka Borkowska „Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera” Harmonia
 • Anna Budzińska, Marta Wójcik „ZESPÓŁ ASPERGERA – Księga Pytań i Odpowiedzi” Harmonia
 • Agnieszka Borkowska, Beata Grotowska „Codzienność dziecka z Zespołem Aspergera. Okiem rodzica i terapeuty” Harmonia
 • Ellen Notbohm „10 rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem”, Świat Książki
 • Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen, Julia Hadwin „Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu”, KTA o/Kraków
 • Temple Grandin „Myślenia obrazami oraz inne relacje z życia z autyzmem”, Seria z parasolem
 • Luke Jackson „Świry, dziwadła i zespół Aspergera” Fraszka Edukacyjna
 • Clara Claiborne Park „Oblężenie. Rodzinna wyprawa w świat dziecka autystycznego” Wydawnictwo Literackie 2003
 • Albert J. Cotugno „Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych” Fraszka Edukacyjna


ARTYKUŁY:

 • P.J.Krantz, L.E.McClannahan, „Interakcje społeczne u dzieci z autyzmem, wycofywanie skryptów u osób słabo czytających” w „Krok po kroku”, Kraków
 • P.J.Krantz, „Co to jest analiza behawioralna stosowana”, w „Terapia Behawioralna osób z autyzmem” str. 7-16
 • L.E.McClannahan, P.J.Krantz, „W poszukiwaniu rozwiązań problemu zależności od podpowiedzi: nauczanie dzieci z autyzmem stosowania fotograficznych planów aktywności” w „Terapia Behawioralna osób z autyzmem” str. 111-124
 • L.E.McClannahan, G.S.Macduff, P.J.Krantz, „Analiza behawioralna i terapia u dorosłych osób z autyzmem” w „Terapia Behawioralna osób z autyzmem” str. 125-148
 • C.Tavris, C.Wade, „Psychologia podejścia oraz koncepcje”: „Podejście teorii uczenia się” str. 179-240
 • M.Suchowierska, „Dwie uzupełniające się metody nauczania zachowań werbalnych u dzieci z autyzmem”, dostępne na stronie PTAB
 • M.Suchowierska, „Ocena funkcjonalna-metody przeprowadzania i wykorzystania jej wyników w pracy klinicznej”
 • P.Ostaszewski, „ABC Analizy Behawioralnej”, dostępne na stronie PTAB
 • P.Ostaszewski, „Czym są wzmocnienia?”, dostępne na stronie PTAB
 • J.Kozłowski, „Zastosowanie teorii uczenia się w terapii małych dzieci z autyzmem”, dostępne na stronie PTAB
 • J.Kozłowski, „Behawioralna teoria autyzmu”, dostępne na stronie PTAB
 • M.Suchowierska, „Metody awersyjne i nieawersyjne” dostępne na stronie PTAB


Większość literatury w języku polskim związanej ze Stosowaną Analizą Zachowania została wydana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym (SPOA) w Gdańsku. SPOA wydało również książki na temat edukacji osób z autyzmem. Publikacje te w przejrzysty sposób przybliżają problemy osób z autyzmem i przedstawiają szczegóły programów edukacyjnych skonstruowanych specjalnie dla tych osób.

OFERTA WYDAWNICZA SPOA:

 • THEO PETERS „AUTYZM – co to jest i jak go rozpoznać?”
 • ERIC SCHOPLER i in., „PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY”
 • ERIC SCHOPLER i in., „TECHNIKI NAUCZANIA DLA RODZICÓW I PROFESJONALISTÓW”
 • ERIC SCHOPLER i in., „ĆWICZENIA EDUKACYJNE DLA DZIECI AUTYSTYCZNYCH”
 • „EDUKACJA OSÓB AUTYSTYCZNYCH W PRAKTYCE I BADANIACH NAUKOWYCH”,(RED. HANNY JAKLEWICZ)
 • LYNN MCCLANNAHAN I PATRICIA J. KRANTZ, „PLANY AKTYWNOŚCI DLA DZIECI Z AUTYZMEM. UCZENIE SAMODZIELNOŚCI”
 • "TERAPIA BEHAWIORALNA OSÓB Z AUTYZMEM. WYBRANE ZAGADNIENIA”, (POD RED. MAŁGORZATY RYBICKIEJ)
 • KOLET JANNSEN, „MÓJ BRAT JAK HURAGAN”


Wszystkie książki wydane przez SPOA można nabywać bezpośrednio w Stowarzyszeniu lub składać zamówienia drogą telefoniczną, listowną lub faxem. Przy sprzedaży wysyłkowej (za zaliczeniem pocztowym) do ceny książek doliczane są ceny pocztowe.

 
SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem: ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28 (dawna Dąbrowszczaków),
                                                                     80-365 Gdańsk,  tel./fax: 058 553-40-32