Polish (Poland)English (United Kingdom)
Program „Żyć razem” PDF Drukuj

 

Gdańsk jest pierwszym miejscem w Polsce, w którym powstał i rozwija się kompleksowy, oparty o Stosowaną Analizę Zachowania, program pomocy dzieciom autystycznym ŻYĆ RAZEM. Od 1992 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym działa Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Placówka świadczy pomoc na wysokim, profesjonalnym poziomie. Korzysta z doświadczeń i wzorów najlepszych ośrodków z Norwegii i USA oraz systematycznie z nimi współpracuje. Ośrodek jest placówką modelową i szkoleniową dla osób z całego kraju pracujących z dziećmi autystycznymi.

Ośrodek prowadzi terapię opartą o analizę zachowań oraz systematyczną ocenę potrzeb i możliwości uczniów. Każdy z nich ma indywidualnego terapeutę, własny program terapeutyczny oraz system motywacyjny, uwzględniający jego upodobania. Partnerami terapeutów są rodzice, którzy kontynuują pracę z dzieckiem w domu.
Ćwiczone umiejętności dzielone są na bardzo małe kroki po to, by łatwiej było je dziecku opanować i by mogło osiągać sukcesy. Często ćwiczenie trzeba powtarzać z dzieckiem setki razy, zanim opanuje ono kolejne słowo, czy gest.
Program ŻYĆ RAZEM składa się z 3 etapów:

 

  • Wczesnej Interwencji
  • Terapii dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
  • Przygotowanie do samodzielnego życia

 

Program Wczesnej Interwencji przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych. Jeśli są one zdiagnozowane w wieku 3-4 lat i od razu objęte bardzo intensywną terapią, mają szansę na dogonienie swoich pełnosprawnych rówieśników. Opanowują mowę i inne, niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym umiejętności, a następnie włączane są stopniowo do grup rówieśniczych w przedszkolach.


Po zakończonym sukcesem Programie Wczesnej Interwencji wiele dzieci idzie do szkół masowych, gdzie może się dalej rozwijać.

Terapia dzieci i młodzież w wieku szkolnym przeznaczona jest dla uczniów, którzy nie posiadają umiejętności niezbędnych do nauki w szkołach masowych. Program realizowany w Ośrodku obejmuje rozwijanie umiejętności komunikowania się za pomocą mowy lub języka gestów, czytania i rozumienia tekstów, posługiwania się pieniędzmi, czy zegarem, a więc umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. W zakres terapii wchodzi także uczenie właściwych zachowań wobec innych osób i rozwijanie samodzielności.
Program przygotowania do samodzielnego życia przeznaczony jest dla młodych dorosłych osób z autyzmem, które ukończyły już swoją formalną edukację. Realizuje go prowadzone przez Stowarzyszenie Dzienne Centrum dla Dorosłych Osób z Autyzmem. Centrum kontynuuje terapię prowadzoną wcześniej przez Ośrodek, stosując te same zasady i metody pracy. Młodzi ludzie spędzają w Centrum pięć godzin dziennie, w trakcie których rozwijają swoje kompetencje związane z komunikowaniem się, umiejętności niezbędne przy prowadzeniu domu, uczą się spędzania wolnego czasu, a także wykonywania prostych prac zawodowych. Kolejnym etapem będzie znalezienie im wspomaganego zatrudnienia np. w hotelach czy ogrodnictwie. Już teraz część z nich wykonuje proste prace chałupnicze, za które otrzymuje wynagrodzenie. Planowane jest również utworzenie Wspólnot Domowych (group-home's), na wzór wspólnot od wielu lat prowadzonych w Princeton Child Development Institute w USA, w których dorosłe osoby z autyzmem będą mogły szczęśliwie i w miarę swoich możliwości samodzielnie żyć, wykorzystywać wcześniej nabyte umiejętności i stale się rozwijać. Potrzeba będzie jednak wysiłku i wiedzy wielu ludzi oraz ogromnych funduszy, żeby te plany stały się rzeczywistością.
Program Pomocy Osobom Autystycznym ŻYĆ RAZEM jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Gdańsku, Dzienne Centrum dla Dorosłych Osób z Autyzmem oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym. W rozwijaniu Programu stałej pomocy udziela m.in. Fundacja Barbary Piaseckiej - Johnson z USA, która finansuje szkolenia i staże terapeutów. Uczestniczy również w wielu innych projektach mających na celu popularyzowanie i rozwijanie terapii behawioralnej w oparciu o ośrodek gdański.
Program ŻYĆ RAZEM dzisiaj jest realizowany tylko w części. Obejmuje kilkadziesiąt osób z województwa pomorskiego. Ogromna większość osób z autyzmem nadal żyje w społecznej izolacji i pozbawiona jest jakiejkolwiek pomocy.


Pomóż nam w budowaniu Programu ŻYĆ RAZEM.

 
SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem: ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28 (dawna Dąbrowszczaków),
                                                                     80-365 Gdańsk,  tel./fax: 058 553-40-32