Polish (Poland)English (United Kingdom)
Autyzm PDF Print
There are no translations available.

 

Autyzm to poważne zaburzenie rozwojowe przejawiające się w wielu sferach funkcjonowania dziecka. Dzieci z autyzmem nie mówią lub ich mowa nie jest funkcjonalna, nie potrafią skupić uwagi i utrzymać kontaktu wzrokowego, mogą przejawiać zachowania obsesyjno - kompulsywne i autostymulacyjne. Wiele z nich jest agresywnych w stosunku do siebie i innych. Wszystkie nie umieją nawiązywać prawidłowych interakcji społecznych – nie bawią się z rówieśnikami, są obojętne na obecność osób bliskich.
Opisu i wyodrębnienia autyzmu jako odrębnego zespołu chorobowego dokonał w 1943 roku pediatra Leo Kanner. Jego etiologia jest nieznana. Przyczyn autyzmu poszukuje się wśród różnych czynników (m.in. geny, uszkodzenia CUN) jednak do tej pory nie udało się ich ustalić.

Charakterystyka behawioralna dzieci z autyzmem:(wg Schreibmana,1988):
  • deficyty w zachowaniach społecznych
  • poważne zaburzenia mowy i języka
  • anormalne reakcje na środowisko fizyczne
  • wymaganie niezmienności środowiska
  • zachowania rytualistyczne
  • autostymulacja
  • agresja i autoagresja
  • upośledzenie umysłowe
  • dysharmonie rozwojowe
  • nieprawidłowy afekt
 
SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem: ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28 (dawna Dąbrowszczaków),
                                                                     80-365 Gdańsk,  tel./fax: 058 553-40-32