Polish (Poland)English (United Kingdom)
O nas PDF Drukuj

 

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku istnieje od 1992 roku. Do jego powstania doprowadzili rodzice skupieni w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym, z którym Ośrodek nadal współpracuje.
Na początku lat 90-tych Ośrodek był jedną z pierwszych placówek zapewniających terapię dzieciom z autyzmem w Polsce.
Dziś pod jego opieką znajduje się 58 uczniów, którzy bez  specjalistycznej pomocy nie mieliby szans na  samodzielne  uczęszczanie  do przedszkoli i szkół masowych oraz na pełne rozwijanie swoich możliwości.
Ośrodek, będący formą kształcenia specjalnego, jest prowadzony przez powiat gdański i nadzorowany przez Pomorskie Kuratorium Oświaty. Pracuje według zasad  Stosowanej Analizy Zachowania.

 
SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem: ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28 (dawna Dąbrowszczaków),
                                                                     80-365 Gdańsk,  tel./fax: 058 553-40-32