Polish (Poland)English (United Kingdom)
Nauczyciele PDF Drukuj

 

Pracujący w Ośrodku nauczyciele mają wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne. Ich pracę nadzoruje 4 superwizorów, którzy wspierają i pomagają w rozwiązywaniu problemów dotyczących terapii dzieci. Każdy z nauczycieli jest terapeutą prowadzącym jednego ucznia. Odpowiedzialny jest za jego program edukacyjny, wprowadzanie kolejnych ćwiczeń, prowadzenie na bieżąco dokumentacji, gdzie rejestrowane są postępy ucznia, ustalanie metod pracy nad trudnymi zachowaniami oraz za kontakty z rodzicami.
Oprócz nauczycieli indywidualnie pracującymi z dziećmi, w Ośrodku zatrudnieni są także specjaliści od hipoterapii, zajęć ruchowych, muzycznych, religii i masażu. Wszyscy stale podwyższają swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach oraz stażach w ośrodkach takich jak Princeton Child Development Institute w USA. Ośrodek wzoruje się na pracy tego instytutu i korzysta ze stosowanych w nim metod pracy, takich jak plany aktywności, uczenie sytuacyjne (incydentalne), wycofywanie skryptów w nauce rozmowy, czy praca strefami, a także z programów edukacyjnych oraz doświadczeń pracujących w PCDI nauczycieli.

 
SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem: ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28 (dawna Dąbrowszczaków),
                                                                     80-365 Gdańsk,  tel./fax: 058 553-40-32