Polish (Poland)English (United Kingdom)
Oferta PDF Drukuj

Ośrodek pracuje według zasad Stosowanej Analizy Zachowania wykorzystującej podstawowe zasady uczenia.

Wszyscy uczniowie mają programy indywidualne uwzględniające ich możliwości, potrzeby i stopień zaburzenia oraz odpowiednią podstawę programową wychowania przedszkolnego lub kształcenia. Za najważniejsze uważamy rozwijanie umiejętności komunikowania się, kompetencji społecznych, samodzielności oraz w miarę możliwości integrację z pełnosprawnymi rówieśnikami.

Dbamy o różnorodność zajęć i szeroki zakres aktywności dla naszych podopiecznych. Prowadzone są zajęcia z hipoterapii, które pozwalają dzieciom na bliski kontakt z końmi, wspomagają ich rozwój motoryczny oraz koordynację wzrokowo-ruchową.
Prowadzimy również zajęcia muzyczno-rytmiczne uwrażliwiające dzieci na odbiór muzyki, pozwalające im relaksować się przy spokojnych dźwiękach i podejmować próby samodzielnej gry na różnych instrumentach.
Dbając o  rozwój fizyczny naszych podopiecznych prowadzimy również zajęcia indywidualne z gimnastyki. Ćwiczenia dostosowane są do potrzeb poszczególnych dzieci, mają na celu korekcję postawy, polepszenie kondycji i zwiększenie możliwości motorycznych. Prowadzona jest też nauka prostych gier i zabaw ruchowych, jak również gimnastyka grupowa, na której dzieci uczą się współdziałania w grupie i wspólnych zabaw.
 Młodzież w naszej placówce podejmuje próby aktywizacji zawodowej pracując w ogrodzie zoologicznym, zaprzyjaźnionym hotelu i hostelu, w stołówkach pobliskich szkół oraz Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym.  
Regularnie odbywają się wyjścia do kina oraz koncerty muzyczne na terenie Ośrodka, przybliżające uczniom różnorodność muzycznych stylów i instrumentów.
 Dbamy także o należyte przygotowanie imprez okolicznościowych takich jak Mikołajki, Wigilia, urodziny kolegów, w czasie których uczniowie nabywają kolejnych umiejętności społecznych.
Nauczyciele z Ośrodka prowadzą również szkolenia dotyczące terapii autyzmu organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym. Wszystkie osoby chętne zapraszamy na stronę internetową Stowarzyszenia.

 
SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem: ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28 (dawna Dąbrowszczaków),
                                                                     80-365 Gdańsk,  tel./fax: 058 553-40-32