Polish (Poland)English (United Kingdom)
Klasa dla uczniów z autyzmem PDF Drukuj
Poniedziałek, 12 Luty 2018 13:52

Klasa dla dzieci z autyzmem funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdańsku od września 2016 roku. Jej działalność opiera się na ścisłej współpracy Szkoły oraz Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Pracują w niej nauczyciele z obu placówek, a superwizje sprawują specjaliści z Ośrodka.

Została ona utworzona jako odpowiedź na specyficzne potrzeby niektórych uczniów z autyzmem, dla których wcześniej nie było odpowiedniej oferty edukacyjnej. Nie była nią ani specjalistyczna edukacja w Ośrodku razem z innymi uczniami z autyzmem, ani klasa integracyjna, nie zapewniająca indywidualizacji nauczania.

Klasa dla uczniów z autyzmem daje im zarówno specjalistyczne wsparcie oraz efektywną edukację, jak i integrację z grupą rówieśniczą. Podobnie jak w Ośrodku nauczanie i terapia realizowane są w oparciu o zasady i metody Stosowanej Analizy Zachowania.

Uczniowie uczą się w trzyosobowym zespole klasowym, w specjalnie dla nich przystosowanej sali lekcyjnej. Realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne, uczestniczą też w zajęciach równoległej klasy integracyjnej razem z uczniami rozwijającymi się typowo. Biorą z nimi udział w wycieczkach poznawczych i w wyjściach do instytucji kultury. Występują w klasowych przedstawieniach, np. wystąpili w uroczystości Dnia Babci i Dziadka oraz szkolnych apelach i zabawach. Biorą aktywny udział w Zielonej Szkole. W miarę swoich możliwości uczestniczą w życiu szkoły:

Biorą udział w konkursach plastycznych (zdobyli pierwsze miejsce w konkursie „Książki są fajne i kropka”), w konkursie recytatorskim, w konkursie z języka angielskiego oraz w konkursie z czytelnictwa. Zajęli II miejsce w otwartych Mistrzostwach Gdańska w Bocci.
Chłopcy osiągają sukcesy w nauce i lubią chodzić do szkoły.

 

Uważamy, że idea tworzenia klas dla uczniów z autyzmem w oparciu o współpracę specjalistycznej placówki behawioralnej i szkoły ogólnodostępnej jest dobrą praktyką i zasługuje na popularyzację.

 

 
SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem: ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28 (dawna Dąbrowszczaków),
                                                                     80-365 Gdańsk,  tel./fax: 058 553-40-32