Polish (Poland)English (United Kingdom)
Informacje o klasie dla uczniów z autyzmem PDF Drukuj
Czwartek, 31 Sierpień 2017 20:10

Klasa dla dzieci z autyzmem powstała w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdańsku, we wrześniu 2016 roku z inicjatywy Dyrektor Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku oraz nauczycieli Ośrodka. Została utworzona jako odpowiedź na specyficzne potrzeby naszych uczniów, których funkcjonowanie oraz wykorzystanie potencjału rozwojowego zależy od indywidualnego doboru treści kształcenia oraz integracji w grupie rówieśniczej.

Nasi podopieczni uczą się w trzyosobowym zespole klasowym, w specjalnie dla nich przystosowanej sali lekcyjnej. Uczniowie realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne oparte o Podstawę Programową oraz wskazania zawarte w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej: kształcenie zintegrowane, muzyka, gimnastyka korekcyjna, logopedia i integracja sensoryczna. Dzieci uczestniczą także w zajęciach zintegrowanych równoległej klasy III integracyjnej.

Główny nacisk położono na rozwój umiejętności szkolnych, umiejętności grupowych i rozumienie reguł szkolnych. Na bieżąco kształtowano zasady i obowiązki w klasie, takie jak: poranny porządek dnia, wychodzenie z klasy, przynoszenie pracy domowej do szkoły, ustawianie się w parach itp. Uczniowie uczą się pracy w grupach i uczestniczą w zabawach integrujących zespół klasowy. Starają się formułować wypowiedzi i prośby o aktywności, o pomoc i wspólną uwagę.

Uczniowie z uwagi na kształtowanie umiejętności społecznych uczestniczą w wycieczkach poznawczych z klasą III, również w życiu kulturalnym poprzez: cykliczne wyjścia do kina, organizowanie wizyt w muzeach i w teatrach. Występują w klasowych przedstawieniach, np. wystąpili w uroczystości Dnia Babci i Dziadka oraz szkolnych apelach i zabawach. Biorą aktywny udział w Zielonej Szkole.

Nasi uczniowie biorą w miarę swoich możliwości czynny udział w życiu klasy i szkoły. Uczestniczą w konkursach plastycznych (zdobyli pierwsze miejsce w konkursie „Książki są fajne i kropka”), w konkursie recytatorskim, z języka angielskiego oraz w konkursie z czytelnictwa. Uczniowie poznali nowe formy aktywności – grę Boccia i zajęli II miejsce w otwartych Mistrzostwach Gdańska w Bocci.

Z powodzeniem działa u nas pierwsza klasa z autyzmem. Udało nam się stworzyć komfortowe warunki nauki dla uczniów. Jest szkoła, w której wszyscy – od dyrektora, poprzez nauczycieli, pracowników szkolnych są otwarci i współpracują ze sobą. Są doświadczeni superwizorzy, którzy wspierają edukację i terapię dzieci z autyzmem. A mała ilość uczniów w klasie oraz zajęcia pod opieką nauczyciela specjalisty z Ośrodka pozwalają skupić się na potrzebach każdego chłopca. Każdy z naszych uczniów ma swoje miejsce i jest akceptowany w szkole.

 

Marzena Bednarz

nauczyciel prowadzący

 
Półkolonie 2017 PDF Drukuj
Wtorek, 29 Sierpień 2017 09:34

W dniach od 26 czerwca do 14 lipca 2017 roku oraz od 21 sierpnia do 25 sierpnia 2017 roku zostały zorganizowane dla uczniów SORW oraz podopiecznych SPOA półkolonie, finansowane przez Urząd Miejski w Gdańsku. Zostały napisane dwa projekty na organizację wypoczynku przez SPOA oraz Ośrodek – oba projekty otrzymały dofinansowanie. Kierownikiem i organizatorem wypoczynku wakacyjnego był Lech Kordaczuk . Z tej formy wakacyjnego wypoczynku przez cztery turnusy skorzystało 116 uczniów SORW i . podopiecznych SPOA
W ramach programu kulturalno – oświatowego zapewniono dzieciom wypoczynek połączony z rekreacją. Program pobytu realizowano według ustalonego harmonogramu działań obejmującego: zajęcia integracyjne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawczo – turystyczne do Wejherowa, Jastarni, Kartuz, Jantara, Tuchlina – egzotyczne zoo, Sławutowa k. Pucka – Osada Słowiańska, Kniewa k. Wejherowa – farma strusi, Wdzydz Kiszewskich -
Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego, Westerplatte połączone z rejsem do Gdańska, Gdynia z rejsem po porcie, Gdynia Orłowo, Klif Orłowski z Kępą Redłowską oraz bunkrami znajdującymi się na szlaku wycieczki. Dzieci podczas półkolonii odwiedziły także Ogród Zoologiczny w Gdańsku-Oliwie oraz zrealizowały zajęcia edukacyjne w Gdyńskim Centrum Filmowym na warsztatach „BAJKA W CENTRUM” oraz w Europejskim Centrum Solidarności na warsztatach „LATO W STOCZNI”. Odbyły się także 3 zajęcia rekreacyjne na kręgielni. Podczas 3 wycieczek była degustacja ryb oraz 2 razy zrobiliśmy grilla na terenie Ośrodka.

W każdym dniu realizowano 8 godzin przeznaczonych na zajęcia, wycieczki, warsztaty i wyjścia. Oprócz tego wychowawcy kolonijni byli nastawieni na przekaz wartości kulturowych i społecznych oraz w dużym stopniu propagowanie u dzieci zdrowego stylu życia, które to umiejętności są potrzebne do prawidłowego rozwoju dziecka tak małego jak i dorastającego. 
Półkolonie przyczyniły się do poznawania i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży, uwrażliwianiu ich na dziedzictwo kulturowe, poznawania terenów Kaszub oraz regenerację sił fizycznych po minionym roku nauki w szkole z przygotowaniem na następny.

Uczestnicy półkolonii oraz jej kadra serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wypoczynku dla uczniów SORW oraz podopiecznych SPOA i mają nadzieję że w przyszłym roku znów uda się nam pozyskać środki na zorganizowanie półkolonii.

 
Wyprawka Szkolna 2017 PDF Drukuj
Wtorek, 22 Sierpień 2017 13:40

Szanowni Państwo 

Na stronie internetowej Miasta Gdańska zamieszczona została informacja na temat Rządowego programu "Wyprawka szkolna 2017" wraz z materiałami do pobrania (http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Rzadowy-program-pomocy-uczniom-Wyprawka-szkolna-2017,a,84944). Prosimy o zapoznanie się z zasadami realizacji i zakresem przyznawanej pomocy.

Zmieniony: Wtorek, 22 Sierpień 2017 13:40
 
Erasmus + PDF Drukuj
Czwartek, 01 Czerwiec 2017 21:29
Miło nam poinformować, że nasz ośrodek otrzymał dofinansowanie na wyjazd szkoleniowy nauczycieli w ramach projektu Erasmus +. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i już wkrótce nasi nauczyciele pojadą na staż do szkoły dla dzieci z autyzmem w Londynie.
 
Zielona Szkoła, 15-19.05.2017 PDF Drukuj
Środa, 24 Maj 2017 11:10

W dniach 15-19.05.2017 w Górach Świętokrzyskich odbyła się Zielona Szkoła. Przeżyliśmy niezapomniane chwile wśród malowniczych krajobrazów. Pogoda dopisała, humory również. Uczestniczyliśmy w ciekawych wycieczkach, bardzo wiele się nauczyliśmy o oglądanych miejscach, świetnie bawiliśmy się wieczorami śpiewając piosenki. Podróż pociągiem Pendolino stanowiła dodatkową atrakcję. Na miejscu przemieszczając się wynajętym busem mogliśmy poznać prawie całe województwo świętokrzyskie. Mieliśmy możliwość wędrowania na szczyt Łysej Góry przez pierwotną puszczę jodłową, a na szczycie podziwialiśmy Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego i gołoborza. Zwiedziliśmy wspaniały zamek w Chęcinach oraz zamek Krzyżtopór w Ujeździe a także skansen w Tokarni. Na zamku Krzyżtopór uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych, podczas których robiliśmy biżuterię, miecze, malowaliśmy obrazki. Ukoronowaniem naszej zielonej szkoły była wizyta w Jaskini Raj, gdzie oglądaliśmy piękne, kolorowe formy naciekowe. Wieczory upływały nam przy ognisku. Śpiewaliśmy piosenki i piekliśmy kiełbaski. Podczas zajęć plastycznych wykonaliśmy tarcze herbowe, które potem zabraliśmy na zamek Krzyżtopór.

 

Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie wyjazdu oraz aktywnie w nim uczestniczyły:

Izie Zachurzok bardzo dziękuję za zakupienie biletów na pociąg.

Karolinie Kluczkowskiej bardzo dziękuję za przygotowanie pięknych kart pracy.

Asi Bladowskiej bardzo dziękuję za przygotowanie pamiętników dla uczniów.

Ani Stawickiej bardzo dziękuję za nieodpłatne pozyskanie śpiewników dla uczniów i zorganizowanie wspaniałych imprez, podczas których śpiewaliśmy piosenki.

Weronice Lubockiej bardzo dziękuję za przygotowanie uczniów do wizyty w skansenie.

Pauli Stolarek bardzo dziękuję za przygotowanie ciekawych zajęć plastycznych.

Agnieszce Maślaczyk Trzasko dziękuję za zakupienie apteczki.

Wszystkim nauczycielom bardzo dziękuję za pełne zaangażowania zachęcanie uczniów do aktywnego poznawania zwiedzanych miejsc oraz ogrom pracy przy codziennym powtarzaniu materiału z uczniami. Atmosfera podczas naszej wycieczki była wspaniała i za to również wszystkim dziękuję. W załączniku kilka zdjęć z naszej wycieczki.

 

(główna organizatorka wyjazdu i autorka relacji: Aleksandra Szakiewicz)

 

 

Zmieniony: Środa, 24 Maj 2017 11:13
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3
SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem: 80-365 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 28, tel./fax: 058 553-40-32