Polish (Poland)English (United Kingdom)
Poszukujemy kandydata do klasy PDF Drukuj
Wtorek, 17 Kwiecień 2018 09:02

Ośrodek poszukuje kandydata do klasy dla uczniów z autyzmem. Klasa działa w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdańsku. Wymagania: uczeń na poziomie drugiego etapu edukacyjnego (najlepiej 5 klasa). Wszelkich informacji udziela sekretariat Ośrodka pod tel. 58 553 40 32.

 
Klasa dla uczniów z autyzmem PDF Drukuj
Poniedziałek, 12 Luty 2018 13:52

Klasa dla dzieci z autyzmem funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdańsku od września 2016 roku. Jej działalność opiera się na ścisłej współpracy Szkoły oraz Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Pracują w niej nauczyciele z obu placówek, a superwizje sprawują specjaliści z Ośrodka.

Została ona utworzona jako odpowiedź na specyficzne potrzeby niektórych uczniów z autyzmem, dla których wcześniej nie było odpowiedniej oferty edukacyjnej. Nie była nią ani specjalistyczna edukacja w Ośrodku razem z innymi uczniami z autyzmem, ani klasa integracyjna, nie zapewniająca indywidualizacji nauczania.

Klasa dla uczniów z autyzmem daje im zarówno specjalistyczne wsparcie oraz efektywną edukację, jak i integrację z grupą rówieśniczą. Podobnie jak w Ośrodku nauczanie i terapia realizowane są w oparciu o zasady i metody Stosowanej Analizy Zachowania.

Uczniowie uczą się w trzyosobowym zespole klasowym, w specjalnie dla nich przystosowanej sali lekcyjnej. Realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne, uczestniczą też w zajęciach równoległej klasy integracyjnej razem z uczniami rozwijającymi się typowo. Biorą z nimi udział w wycieczkach poznawczych i w wyjściach do instytucji kultury. Występują w klasowych przedstawieniach, np. wystąpili w uroczystości Dnia Babci i Dziadka oraz szkolnych apelach i zabawach. Biorą aktywny udział w Zielonej Szkole. W miarę swoich możliwości uczestniczą w życiu szkoły:

Biorą udział w konkursach plastycznych (zdobyli pierwsze miejsce w konkursie „Książki są fajne i kropka”), w konkursie recytatorskim, w konkursie z języka angielskiego oraz w konkursie z czytelnictwa. Zajęli II miejsce w otwartych Mistrzostwach Gdańska w Bocci.
Chłopcy osiągają sukcesy w nauce i lubią chodzić do szkoły.

 

Uważamy, że idea tworzenia klas dla uczniów z autyzmem w oparciu o współpracę specjalistycznej placówki behawioralnej i szkoły ogólnodostępnej jest dobrą praktyką i zasługuje na popularyzację.

 

 
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 PDF Drukuj
Czwartek, 21 Wrzesień 2017 11:27
  1. Kalendarz roku szkolnego szkolnego 2017/2018

04.09.2017- rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

23.12.2017-31.12.2017 - zimowa przerwa świąteczna

29.01. – 11.02.2018 - ferie zimowe

29.03. – 03.04.2018 - wiosenna przerwa świąteczna

22.06.2018 - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06-31.08.2018 - ferie letnie

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych:

13.10.2017- z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 
Półkolonie 2017 PDF Drukuj
Wtorek, 29 Sierpień 2017 09:34

W dniach od 26 czerwca do 14 lipca 2017 roku oraz od 21 sierpnia do 25 sierpnia 2017 roku zostały zorganizowane dla uczniów SORW oraz podopiecznych SPOA półkolonie, finansowane przez Urząd Miejski w Gdańsku. Zostały napisane dwa projekty na organizację wypoczynku przez SPOA oraz Ośrodek – oba projekty otrzymały dofinansowanie. Kierownikiem i organizatorem wypoczynku wakacyjnego był Lech Kordaczuk . Z tej formy wakacyjnego wypoczynku przez cztery turnusy skorzystało 116 uczniów SORW i . podopiecznych SPOA
W ramach programu kulturalno – oświatowego zapewniono dzieciom wypoczynek połączony z rekreacją. Program pobytu realizowano według ustalonego harmonogramu działań obejmującego: zajęcia integracyjne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawczo – turystyczne do Wejherowa, Jastarni, Kartuz, Jantara, Tuchlina – egzotyczne zoo, Sławutowa k. Pucka – Osada Słowiańska, Kniewa k. Wejherowa – farma strusi, Wdzydz Kiszewskich -
Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego, Westerplatte połączone z rejsem do Gdańska, Gdynia z rejsem po porcie, Gdynia Orłowo, Klif Orłowski z Kępą Redłowską oraz bunkrami znajdującymi się na szlaku wycieczki. Dzieci podczas półkolonii odwiedziły także Ogród Zoologiczny w Gdańsku-Oliwie oraz zrealizowały zajęcia edukacyjne w Gdyńskim Centrum Filmowym na warsztatach „BAJKA W CENTRUM” oraz w Europejskim Centrum Solidarności na warsztatach „LATO W STOCZNI”. Odbyły się także 3 zajęcia rekreacyjne na kręgielni. Podczas 3 wycieczek była degustacja ryb oraz 2 razy zrobiliśmy grilla na terenie Ośrodka.

W każdym dniu realizowano 8 godzin przeznaczonych na zajęcia, wycieczki, warsztaty i wyjścia. Oprócz tego wychowawcy kolonijni byli nastawieni na przekaz wartości kulturowych i społecznych oraz w dużym stopniu propagowanie u dzieci zdrowego stylu życia, które to umiejętności są potrzebne do prawidłowego rozwoju dziecka tak małego jak i dorastającego. 
Półkolonie przyczyniły się do poznawania i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży, uwrażliwianiu ich na dziedzictwo kulturowe, poznawania terenów Kaszub oraz regenerację sił fizycznych po minionym roku nauki w szkole z przygotowaniem na następny.

Uczestnicy półkolonii oraz jej kadra serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wypoczynku dla uczniów SORW oraz podopiecznych SPOA i mają nadzieję że w przyszłym roku znów uda się nam pozyskać środki na zorganizowanie półkolonii.

 


SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem: ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28 (dawna Dąbrowszczaków),
                                                                     80-365 Gdańsk,  tel./fax: 058 553-40-32